Sector

De printmedia sector en print & sign behoren tot de creatieve sectoren De culturele en creatieve sectoren zijn economisch belangrijk voor Vlaanderen: ze geven werk aan 121. 800 Vlamingen (VTE) of 4,3% van de totale werkgelegenheid. Ze draaien een omzet van 23,9 miljard euro en realiseren een toegevoegde waarde van 7 miljard euro.

Wie?

Kranten, drukkerijen, cartonnages, communicatiebedrijven, digitital, sign, screen, … Zij vertegenwoordigen meer dan 1000 ondernemingen met ruim 11.000 medewerkers in België. In 2014 bedroegen de investeringen 125 miljoen euro, de export 1,05 miljoen euro.

Vacatures:

GRAFOC, het printmedia sectorfonds houdt vacatures bij over de jaren heen: 2014: 350 vacatures 2015: 900 vacatures 2016, januari tot april: 400 vacatures

Top 5 vacatures 2015:

  1. Drukkers
  2. Vormgevers
  3. Prepress operators
  4. Postpress operators
  5. Digital print operators

Bronnen: