Blog

On Top

Recent Stories

PRINTMEDIAJOBS® VACATURERAPPORT 2021

ergraf ontwikkelde binnen het project Print Your Future een toolkit met best practices voor bedrijven. De focus ligt hierbij om het vinden, werven en behouden van de nieuwe generaties.

ALLE HENS AAN DEK!

Met deze slogan moedigt de Vlaamse overheid werkgevers aan om alle werkzoekenden een kans te geven om openstaande vacatures in te vullen. Ook de grafische sector zal hier sterk op moeten inzetten.

Social Media

New From Animag

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

On Trend

Most Popular Stories

PRINTMEDIAJOBS® VACATURERAPPORT 2021

ergraf ontwikkelde binnen het project Print Your Future een toolkit met best practices voor bedrijven. De focus ligt hierbij om het vinden, werven en behouden van de nieuwe generaties.